Počítačové zručnosti – užívateľská úroveň

Počítačové zručnosti - užívateľská úroveň

Cieľ školenia:

Naučiť účastníkov praktickému využitiu počítača. Účastníkom kurzu budú postupnou a prehľadnou formou vysvetlené princípy práce s PC a ich využitie v podnikovej praxi. Účastníci sa naučia pracovať s operačným systémom Windows 7, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook a pracovať s Internetom (IE 9) na úrovni užívateľa.

Obsahová náplň školenia:

Základné pojmy IS/IKT

 • základné pojmy výpočtovej techniky
 • hardvér, softvér, sieť
 • členenie IS/IKT
 • využitie IS/IKT v podnikovej praxi

OS Windows 7

Priečinky a súbory

 • kopírovanie, presúvanie, premenovávanie a mazanie súborov a adresárov, vytváranie nových adresárov, vyhľadávanie
 • rôzne spôsoby zobrazenia priečinkov a súborov, tabla ukážky, usporiadanie
 • práca s knižnicami a obľúbenými položkami

Ponuka štart

 • práca s položkami v ponuke
 • rýchle vyhľadávanie
 • kalkulačka, maľovanie, poznámkový blok, WordPad

Ovládací panel

 • myš, klávesnica, zvuk, dátum a čas
 • používateľské kontá
 • rodičovská zámka

Bezpečnosť

 • Microsoft Security Essentials, Windows Firewall, Windows Defender, Aktualizácia Windows 7

Práca s internetovým prehliadačom

 • ovládanie internetového prehliadača
 • vysvetlenie pojmov: www adresa, url, http
 • nastavenie vlastnosti prehliadača
 • spôsoby zobrazenia internetového prehliadača
 • pohyb po internetovej stránke, práca s odkazmi, otvorenie odkazu v novom okne
 • základné bezpečnostné opatrenia

Možnosti a použitie programu Microsoft Outlook

 • úvod do Microsoft Outlook
 • práca s programom Outlook dnes
 • časti okna programu
 • práca so zložkami

 

Elektronická pošta Microsoft Outlook

 • príjem, zobrazenie a tlač nových správ
 • odpovedanie na správu
 • preposlanie správy
 • práca s prílohami
 • formát správ
 • vkladanie podpisov
 • nastavenie pravidiel pre odosielanie správ
 • triedenie doručenej pošty

Oboznámenie sa s prostredím MS Excel

 • zošit, hárok, vzorcový panel, názvy stĺpcov a riadkov, názvy buniek, aktívna bunka, pohyb po dokumente
 • otvorenie a uloženie dokumentu
 • panel nástrojov
 • najčastejšie používané panely nástrojov, prispôsobenie panelu nástrojov

Oboznámenie sa s prostredím MS Word

Pravidlá písania textu

 • odseky a ich používanie
 • vkladanie a odstraňovanie prázdnych riadkov

Formátovanie dokumentu

 • písmo, odstavce
 • tabulátory a zarážky
 • obrysy a tieňovanie
 • odrážky a číslovanie
 • formát stránky

Popis pracovného prostredia PowerPoint

 • vytvorenie, otvorenie a uloženie prezentácie v MS PowerPoint
 • práca s rôznymi pohľadmi na prezentáciu

Vytvorenie prezentácie v PowerPoint

 • zmena vzhľadu prezentácie
 • práca so šablónami
 • farebnými schémami
 • ručné formátovanie – výhody, nevýhody

vytvorenie, uloženie a používanie vlastnej šablóny

 

Miesto školenia:

Vojtecha Tvrdého 783 / 4

010 01 Žilina

GPS: 49.224766, 18.744278

Budova:

 


 

Prehľad zamerania termínov školení

 

Termíny

Nie sú dostupné žiadne termíny..